FANDOM


Princess Tutu is an original anime created by Hal Film Maker.

Staff

Directors

Chief Director: Junichi Sato

Series Director: Shougo Kawamoto

Director: Kiyoko Sayama (ED)

Director: Shōgo Kōmoto

Staff By Episode

 • Episode 1

Script: Michiko Yokote

Storyboard: Junichi Sato

Episode Director: Junichi Sato

Animation Director: Akemi Kobayashi

Assistant Episode Director: Matsuo Asami

Key Animator:Ayaka Suga, Hidetoshi Sano, Isao Sugimoto, Ryo Komori, Takashi Maruyama, Takeyuki Mizumura, Tatsuya Urano, Tetsuya Kumagai, Tomoaki Sakiyama

 • Episode 2

Script: Michiko Yokote 

Storyboard:Shougo Kawamoto

Episode Director:Shougo Kawamoto

Animation Director: Nobuto Akada

Assistant Episode Director:N/A

Key Animator:Inosuke Naitou, Masashi Wakayama, Saki Ishiyama, Satoshi Hata, Seiji Masuda, Tatsuya Urano, Tokio Ariake, Toshiyuki Arai, Yosuke Yabumoto,

 • Episode 3

Script: Mamiko Ikeda

Storyboard:Kiyoko Sayama

Episode Director:Matsuo Asami

Animation Director:Itsuko Takeda

Assistant Episode Director:N/A

Key Animator:Keiichi Ishida, Manabu Kawada, Mitsuko Kaneoka, Shinichi Yoshikawa, Yuko Kohara, Yumiko Ishii

 • Episode 4

Script:Chiaki J. Konaka

Storyboard:Shougo Kawamoto

Episode Director:Matsuo Asami

Animation Director:Kazuyuki Ikai

Assistant Episode Director:N/A

Key Animator:Hiroyuki Ohkaji, Kaori Ikeda, Kayo Nomichi, Keita Hagio, Kunihiko Kimura, Manabu Yasumoto, Ryuji Tsuzuku, Sen Shimizu, Shinya Kokaji, Shuu Watanabe, Taeka Ishiko, Takayuki Gotan, Tomoyuki Kitamura, Tomoyuki Ohshita, Yoshiyuki Tomita, Yousuke Obuchi

 • Episode 5

Script:Mamiko Ikeda

Storyboard:Yuu Kou

Episode Director:Yuu Kou

Animation Director:Akemi Kobayashi

Assistant Episode Director:N/A

Key Animator:Ayaka Suga, Hidetoshi Sano, Isao Sugimoto, Junichi Hayakawa, Katsu Yoshioka, Kumiko Ishii, Takashi Maruyama, Takeyuki Mizumura, Tatsuya Urano, Tomoaki Sakiyama,

 • Episode 6

Script:Takuya Satō

Storyboard:Tatsufumi Tamagawa

Episode Director:Tatsufumi Tamagawa

Animation Director:Nobuto Akada, Yuji Ushijima

Assistant Episode Director:

Key Animator:Hideki Shibuya, Junji Koga, Masashi Wakayama, Ryo Komori, Satoshi Hata, Takashi Nozawa, Takeyuki Mizumura, Tetsuya Kumagai, Tomonori Katayama, Toshiyuki Arai, Yosuke Yabumoto

 • Episode 7

Script:Michiko Yokote

Storyboard:Junichi Sato

Episode Director:Yasushi Muroya

Animation Director:Akemi Kobayashi, Akira Takeuchi

Assistant Episode Director:N/A

Key Animator:Hiroaki Imanishi, Miwa Takada, Shin Komatsu, Taiichi Nakaguma, Yasuharu Yasuda, Yūji Miyashita, Yuusuke Suzuki

 • Episode 8

Script:Mamiko Ikeda

Storyboard:Kiyoko Sayama

Episode Director:Kiyoko Sayama

Animation Director:Itsuko Takeda

Assistant Episode Director:N/A

Key Animator:Ayako Ishihara, Chiharu Okina, Etsushi Mori, Hirokazu Hanai, Junko Abe, Kazuaki Imoto, Manabu Kawada, Masakazu Yamazaki, Minoru Okabe, Mitsuko Kaneoka, Noriko Takahashi, Satomi Matsuo, Shinichi Yoshikawa, Takaaki Sawada, Tomomi Ikeda, Tsuyoshi Matsuura, Yuko Kohara, Yumiko Ishii,

 • Episode 9

Script:Chiaki J. Konaka

Storyboard:Junichi Sato, Yuu Kou

Episode Director:Tatsufumi Tamagawa

Animation Director:Akemi Kobayashi

Assistant Episode Director:N/A

Key Animator:Akemi Kobayashi, Fujio Suzuki, Itsuko Takeda, Junji Koga, Katsu Yoshioka, Kazuhiko Sudo, Satoru Fujimoto, Satoshi Hata, Takayuki Hanyuu, Takayuki Inagaki, Takeyuki Mizumura, Tatsuya Urano, Tetsuya Kumagai, Tomoaki Sakiyama, Tomonori Katayama

 • Episode 10

Script:Mamiko Ikeda

Storyboard:Kiyoko Sayama

Episode Director:Kiyoko Sayama

Animation Director:Nobuto Akada, Takashi Shiokawa

Assistant Episode Director:N/A

Key Animator:Akihiro Taniguchi, Hisashi Shimokawa, Kiyomi Masuda, Maki Handa, Miho Kawasaki, Satoshi Hata, Taeka Ishiko, Takashi Nozawa, Takashi Shiokawa, Takayuki Gotan, Toshiyuki Arai, Yoshimichi Masuko, Yosuke Yabumoto, Yukiko Saitou

 • Episode 11

Script:Takuya Satō

Storyboard:Shougo Kawamoto

Episode Director:Yasushi Muroya

Animation Director:Nobuto Akada, Shinichi Yoshikawa, Yuji Ushijima

Assistant Episode Director:N/A

Key Animator:Etsushi Mori, Hirokazu Hanai, Isao Hayashi, Junko Abe, Keiichi Ishida, Kousuke Washikita, Manabu Kawada, Minoru Okabe, Mitsuko Kaneoka, Nobuhiro Okazaki, Noriko Shibata, Noriko Takahashi, Shinya Fujita, Takaaki Sawada, Tomomi Ikeda, Yuko Kohara

 • Episode 12

Script:Michiko Yokote

Storyboard:Kiyoko Sayama

Episode Director:Yukio Nishimoto

Animation Director:Kumiko Ishii

Assistant Episode Director:N/A

Key Animator:Inosuke Naitou, Itsuko Takeda, Junichirou Mochizuki, Junji Koga, Kazuhiko Sudo, Koichi Usami, Saki Ishiyama, Satoshi Hata, Takashi Nozawa, Takayuki Hanyuu, Tetsuo Hirakawa, Tokio Ariake, Tomonori Katayama, Toshiyuki Arai, Yosuke Yabumoto

 • Episode 13

Script: Mamiko Ikeda

Storyboard: Junichi Sato

Episode Director: Junichi Sato

Animation Director: Akemi Kobayashi

Assistant Episode Director:Tomio Yamauchi

Key Animator:Akemi Kobayashi, Akihiro Taniguchi, Itsuko Takeda, Katsu Yoshioka, Kazuhiko Sudo, Masatsugu Arakawa, Ryuuji Iwata, Satoru Fujimoto, Satoshi Hata, Seiji Masuda, Takashi Shiokawa, Takayuki Hanyuu, Takeyuki Mizumura, Tatsuya Urano, Tetsuya Kumagai, Tomoaki Sakiyama, Tomonori Katayama, Toshiyuki Arai, Yuriko Chiba

 • Episode 14

Script:Michiko Yokote

Storyboard:Shougo Kawamoto

Episode Director:Shougo Kawamoto

Animation Director:Nobuto Akada,Yuji Ushijima

Assistant Episode Director:N/A

Key Animator:

 • Episode 15

Script:Mamiko Ikeda

Storyboard:Junichi Sato

Episode Director:Yasushi Muroya

Animation Director:Akemi Kobayashi, Takashi Shiokawa

Assistant Episode Director: N/A

Key Animator:

 • Episode 16

Script:Rika Nakase

Storyboard:Kiyoko Sayama

Episode Director:Tatsufumi Tamagawa

Animation Director:Nobuto Akada, Yuji Ushijima

Assistant Episode Director:N/A

Key Animator:

 • Episode 17

Script:Michiko Yokote

Storyboard:Kiyoko Sayama

Episode Director:Yuki Hayashi

Animation Director:Akemi Kobayashi, Takashi Shiokawa

Assistant Episode Director:N/A

Key Animator:

 • Episode 18

Script:Mamiko Ikeda

Storyboard:Shougo Kawamoto

Episode Director:Tomio Yamauchi, Yukio Nishimoto

Animation Director:Nobuto Akada, Itsuko Takeda, Takashi Shiokawa

Assistant Episode Director:N/A

Key Animator:

 • Episode 19

Script:Rika Nakase

Storyboard:Junichi Sato

Episode Director:Yasushi Muroya

Animation Director:Akemi Kobayashi, Yuji Ushijima

Assistant Episode Director:N/A

Key Animator:

 • Episode 20

Script:Mamiko Ikeda

Storyboard:Kiyoko Sayama

Episode Director:Tatsufumi Tamagawa

Animation Director:Nobuto Akada, Takashi Shiokawa

Assistant Episode Director:N/A

Key Animator:

 • Episode 21

Script:Rika Nakase

Storyboard:Kiyoko Sayama

Episode Director:Yukio Nishimoto

Animation Director:Akemi Kobayashi, Ikuko Ito

Assistant Episode Director:N/A

Key Animator:

 • Episode 22

Script:Chiaki J. Konaka

Storyboard:Junichi Sato

Episode Director:Yasushi Muroya

Animation Director:Nobuto Akada, Takashi Shiokawa

Assistant Episode Director:N/A

Key Animator:

 • Episode 23

Script:Chiaki J. Konaka

Storyboard:Shougo Kawamoto

Episode Director:Tatsufumi Tamagawa

Animation Director:Akemi Kobayashi, Yuji Ushijima

Assistant Episode Director:N/A

Key Animator:

 • Episode 24


Script:Rika Nakase

Storyboard:Kiyoko Sayama

Episode Director:Yukio Nishimoto

Animation Director:Nobuto Akada, Takashi Shiokawa

Assistant Episode Director:N/A

Key Animator:

 • Episode 25

Script:Mamiko Ikeda

Storyboard:Shougo Kawamoto

Episode Director:Shougo Kawamoto

Animation Director:Akemi Kobayashi, Yuji Ushijima

Assistant Episode Director:N/A

Key Animator:

 • Episode 26

Script:Michiko Yokote

Storyboard:Junichi Sato

Episode Director:Yukio Nishimoto

Animation Director:Nobuto Akada

Assistant Episode Director:N/A

Key Animator:

Trivia

 • The director, animators, and series creator took ballet lessons to have a better understanding of ballet[1].

References